Logo_BKV_coaching_groot

 

“BKVcoaching staat voor Bewustzijn genereren, Keuzes maken en Verantwoordelijkheid nemen. Samen doorlopen we deze weg.” – Bob van der Schaaf

 

 

BKV Coaching

Er wordt steeds meer van scholen en leerkrachten gevraagd: Opbrengstgericht werken, hoge verwachtingen, eisen op het gebied van taal- en rekenonderwijs, het doorvoeren van nieuwe inzichten zoals het passend onderwijs en veel administratie.

Scholen en leerkrachten schakelen mij in bij moeilijke en complexe veranderingsprocessen. Vanuit een buitenstaanderspositie heb ik voldoende afstand om met een helicopterview naar een organisatie te kijken. Aan de andere kant ben ik voldoende in contact met de school en/of leerkracht om draagvlak te creëren voor het ontwikkelingsproces. Een ‘verre horizon’, een resultaat dat op lange termijn beklijft, is mijn streven.

Ik bied mensen ruimte om hun eigen verantwoordelijkheid te nemen. In moeilijke omstandigheden blijf ik in contact met mensen. Ook als er sprake is van contrasterende belangen bereik ik een resultaat waarmee iedereen instemt.


BKV voor scholen

Een breed scala aan onderwerpen, onder andere verbetertrajecten, klassenmanagement, instructie, gedragsproblemen, analyseren en initiëren van de doorlopende lijn binnen school, werken aan betrokkenheid van leerlingen en leren in betekenisvolle situaties in de onderbouw. Binnen een verbetertraject is er ruimte voor accentenverschillen tussen de teamleden.

Werkwijze scholen

Elk proces is uniek. Dat vraagt om maatwerk. Na een intakegesprek neem ik tijd om de school goed te leren kennen. Daarna volgen er drie fases:

  1. Bewustzijn genereren in teambijeenkomsten en individuele gesprekken
  2. Keuzes maken
  3. Verantwoordelijkheid nemen

Meer weten? Bel 06 229 682 92

of laat een bericht achter via het contactformulier


BKV voor leerkrachten

Een breed scala aan onderwerpen, maar denk aan gedragsproblemen binnen je groep, een lage betrokkenheid bij de lessen, instructie levert niet het gewenste resultaat op, je plezier in het onderwijs is na jaren lesgeven weg, je loopt vast, je komt na een periode weer terug in het onderwijs of loopt als startende leerkracht tegen problemen aan.

We kijken samen naar mogelijkheden om te groeien. Ik geef aanbevelingen waar je iets mee kunt, maar geef jou de ruimte om veranderingen in te passen. Afstandelijke betrokkenheid, zo zou je het kunnen omschrijven.

Ik vind dat een ontwikkelproces los moet blijven staan van de beoordeling van de leerkracht. Dit laatste zal, indien nodig, door een ander gedaan moeten worden.

Werkwijze leerkrachten

Voorbesprekingen, observaties, nabesprekingen, verslaglegging en coachgesprekken. Maar ook, met plezier samen praten over het vak!

Elke leerkracht schrijft zelf een ontwikkelplan. Er is een korte lijn tussen directie en interne begeleiding en er zijn mogelijkheden om mee te lopen. Openheid maar ook vertrouwelijkheid. De observatieverslagen zijn in te zien door de leidinggevenden.

Videobeelden kunnen deel uitmaken van de begeleiding.

Bij crisis/spoed kan vaak op korte termijn een coachgesprek gevoerd worden. Dit zal dan meestal buiten de schooluren zijn.

 

Meer weten? Bel 06 229 682 92

of laat een bericht achter via het contactformulier

Bob van der Schaaf

 

weet complexe problemen in kleine haalbare stukjes te knippen.

creëert een context waardoor mensen in beweging komen.

heeft een klik met leerlingen die zich minder makkelijk aanpassen.

heeft ervaring binnen het speciaal onderwijs.

praat met plezier met leerkrachten over het vak.

richt zich op resultaten die niet voor mogelijk worden gehouden.

heeft veel ervaring met scholen met leerlingen uit de focuswijken.

heeft ervaring met scholen met leerlingen van hoogopgeleide ouders.

” Ieder mens is uniek en heeft potentieel. Ik daag leerkrachten en onderwijsmanagers uit dit te onderzoeken in een zelf gestuurd en ervaringsgericht leer- en of ontwikkelingsproces, dat toekomstgericht is met oog voor de context. “

Bijna 35 jaar werkzaam in het onderwijs heeft een schat aan ervaring opgeleverd. Begonnen als vakleerkracht bewegingsonderwijs, groepsleerkracht en leerkracht voor niet-Nederlandstalige kleuters, maakte ik stappen naar de interne begeleiding, directie en praktijkbegeleiding waaronder de Vroegschool en Voorschool.

Sinds 2007 richt ik me op het begeleiden van schoolteams van scholen die de bijzondere aandacht van de onderwijsinspectie hebben. Klassenmanagement en kwaliteit van instructie vormen twee hoofdpijlers. Daarnaast is de doorgaande lijn binnen de school vaak een belangrijk ontwikkelpunt.

Er is een klik tussen mij en leerlingen die zich minder makkelijk aanpassen aan de schoolse omgeving. Op deze manier zijn gedragsproblemen in de groep een beetje mijn specialiteit geworden.

Om verbinding te houden met het basisonderwijs, werk ik momenteel in deeltijd als IB-er op een basisschool in IJburg. Op deze school is een voltijdse leerlijn Hoogbegaafdheid.

Download een uitgebreide CV van Bob

Wat vinden schooldirecties en leerkrachten van BKV Coaching?

“Met name de klassenbezoeken, de terugkoppeling naar het team en het individueel begeleiden hebben wij als zeer positief ervaren.”

“De cirkel was rond en dat was een mooi proces.”

“Wij waren als school en collega’s erg tevreden over de inzet en ondersteuning van Bob van der Schaaf.”

Schooldirectie

“Je input was vooral werkbaar! Vele tips en aanbevelingen heb ik kunnen inzetten!”

“Geen top-down, maar meewerkend en meedenkend in haalbare doelen, rekening houdend met de persoon.”

“Bob neemt de tijd en legt rustig uit hoe het ook kan. Je hebt een positieve kijk op de dingen.”

“De feedback en de coaching hebben mij ondersteund in mijn zoektocht.”

Leerkrachten

“Bob heeft een veilig klimaat geschapen en het team enthousiast weten te maken voor het ADI-model. Hij luistert goed, observeert zorgvuldig en kan mij zelfvertrouwen geven.”

“Hij weet feedback te brengen zonder je zelfvertrouwen aan te tasten.”

“Zijn kennis van zaken vind ik een heel sterk punt.”

Leerkrachten

Meer weten over BKV Coaching?

Wilt u meer weten over BKV Coaching of Bob van der schaaf? Voor informatie, vragen of een oriënterend gesprek ben ik bereikbaar via telefoon of contactformulier.

Adres

BKV Coaching
Coaching en Advies in het basisonderwijs
Dorpsstraat 18
1153 PC Zuiderwoude
t. 06 229 682 92

BKV Coaching

Dorpsstraat 18

1153 PC Zuiderwoude

m. 06 229 682 92

Contact

14 + 11 =